zaterdag 20 juli 2024
Home | AntiSpam | CrypStor | Tools | Info/FAQ/Tips

Besloten lijsten

IntAconet kent twee soorten besloten lijsten: wel en niet zelf aan te sluiten lijsten.

Wel zelf aan te sluiten lijsten

Dit zijn lijsten waarbij je met een lidnummer en naam kunt aangeven dat je 'bevoegd' bent om je erop te abonneren. Dat doe je met behulp van een mailtje aan de lijstrobot (het adres listmanager op het domein intaco.net) met in de tekst:

logon lijstnaam lidnummer naam
subscribe lijstnaam
end

Vervang 'lijstnaam' door de naam van de gewenste lijst en plaats de end-opdracht pas helemaal aan het eind van je lijst met opdrachten.
Vergeet niet het onderwerp te vullen. Wat je erin zet doet er niet echt toe, zolang het maar minstens twee woorden zijn ('Opdrachten voor de lijstrobot' is een goede keuze). Doe je dat niet, dan neemt de lijstrobot aan dat je bericht spam is en wordt er niets mee gedaan.

Je dient je lidnummer en naam wel op de 'juiste' (door de vereniging gebruikte) manier te vermelden. Voor de Big Ben Club is dat bijvoorbeeld zes cijfers, een punt en vier cijfers voor het lidnummer en de achternaam (zonder voorvoegsel), een komma en de voorletters (eventueel nog gevolgd door een spatie en het voorvoegsel) voor de naam.

Niet zelf aan te sluiten lijsten

Bij dit soort lijsten is toestemming van de lijsteigenaar of moderator vereist. Hij of zij zal je na een inschrijvingsverzoek aan de lijstrobot of een subscribe-adres zelf inlichten.